Pechverhelping

Thuis of eender waar ter wereld gekwetst zijn of ziek zijn. Thuis, in België of waar ook in Europa een panne hebben met de wagen. In het buitenland medische zorgen behoeven of gerepatrieerd moeten worden. Dit zijn slechts enkele ongelukkige situaties waarbij iedereen de gratis hulp van een gespecialiseerde bijstandsverlener zal appreciëren.
Maar wist u dat een bijstandsverzekering ook in tal van andere gevallen kan tussenkomen? Hieronder vindt u een samenvatting van de voornaamste kenmerken van deze verzekering.

Voornaamste kenmerken

De bijstandsverlener is er om de verzekerde die geconfronteerd wordt met een probleem te helpen. Hij zal niet alleen de hulp organiseren maar eveneens de kosten van de bijstand ten laste nemen.
Daarentegen zal de bijstandsverlener, behalve in geval van overmacht, geen kosten terugbetalen die de verzekerde gemaakt heeft door zelf te proberen zijn probleem op te lossen.

De waarborg

Het contract bijstandsverzekering moet volledig zijn teneinde in quasi alle gevallen de nodige hulp te kunnen bieden. Vandaar het belang dat de term «incident » wordt gebruikt in plaats van de term "ongeval"; dit laatste is veel beperkter.
Contracten "met opties" waarbij de aangekondigde prijs slechts een zeer beperkte hulp inhoudt, dienen vermeden te worden. Deze kunnen aangevuld worden met meerdere en vooral kostelijke extra’s.
Daarnaast is het ook belangrijk na te gaan welke personen een beroep kunnen doen op de afgesloten polis.

Dubbel gebruik met andere bijstandsvormen ?

Bijstand wordt aangeboden via allerlei kanalen:

  • verschillende bank- en kredietkaarten
  • een nieuwe wagen
  • bepaalde tour-operators
  • ...

In veel gevallen komt deze bijstand echter slechts tussen in zeer specifieke omstandigheden. De omvang van de waarborg van een globaal contract is bijgevolg primordiaal voor het comfort van de verzekerde.
Wordt er een vervangwagen voorzien, de ten laste neming van medische kosten in het buitenland, hulp bij problemen met de kinderen of eenvoudigweg hulp bij panne, platte band ?
Bepaalde bijstandsverleners stellen hun diensten eveneens ter beschikking voor de reservatie van een restaurant, theater, opera of zelfs om evenementen te organiseren.

Het tarief

Dit varieert van de ene bijstandsverlener tot de andere en staat niet noodzakelijk in verhouding tot de aangeboden dienst. In het algemeen is een jaarlijkse dekking wel interessanter dan een dekking voor een korte periode. Bovendien kan de premie gunstig beïnvloed worden door de verzekering te linken aan de verzekering van het voertuig.

Vraag nu uw offerte aan

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord